Spinal homepageSpinal homepage
Navigation: LaesieWorks home Thoughts home This page


NEDERLANDS 2.0


Deze pagina in het Nederlands, omdat het over de Nederlandse taal gaat.

Bijna alles kan beter. De Nederlandse taal zeker, wat mij betreft. Op mijn rapport stond vroeger een ±onvoldoende voor taal, en inderdaad staat mijn schrijven meestal vol met spel en gramatica fouten. Taal is niet mijn ding, ik ben meer van de plaatjes. Maar een van de redenen waarom ik zelfs mijn eigen taal niet goed ken, is omdat ik van logica en eenvoud hou, en de Nederlandse taal vol met rare dingen zit.

Dus op deze pagina een poging de Nederlandse taal grondig te reinigen van die rare dingen, en zo mogelijk te verrijken. Neem het maar niet al te serieus, ik ben geen taal deskundige. Eigenlijk ben ik nog een grotere voorstander van 1 nieuwe wereld taal. Het is toch bizar dat je niet kan praten met de meerderheid van de mensen op aarde!
Tuurlijk zal gerommel in de taal veel problemen veroorzaken, dat is altijd wanneer een bestaand systeem veranderd.SPELLING

Op de lagere school leer je eerst de losse letters, daarna hoe letters samen woorden vormen, en daarna hoe je met woorden zinnen kan maken.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Bij stap 1 gaat het nu al mis. De 26 letters staan voor 26 klanken, maar er zijn veel meer dan 26 klanken. We zouden er goed aan doen veel meer symbolen te gebruiken. Nu gebruiken we een halfbakken oplossing, door 2 of meer letters samen te voegen voor klanken die geen eigen symbool hebben:
ie, ij, ou, au, oo, oe, ei, ch, enzovoort.

Hoeveel klanken gebruiken mensen in hun taal, wereldwijd? Geen idee. Computers gebruiken normaal 8 bits per letter, wat maar 256 mogelijkheden geeft. Ik wil er meer maar niet zoveel als dat er Chinese tekens zijn! Als je een paar eenvoudige vormen neemt, kan je daar al makkelijk heel veel combinaties mee maken.

Hier liep ik als kind al vast:
"o" klink als, nou ja; je weet wel. En "oo" klinkt ongeveer het zelfde, maar dan langer. Prima. Zo zijn er de woorden bom en boom, die staan voor heel verschillende dingen. Als er meerdere zijn, gaan we ze niet meerdere malen opschrijven, dus niet twee boom boom, maar we plakken er "en" aan vast. Slim, dus prima.
bom, en twee bomen.
boom, en 2 boomen.
Nee zij de juf/meester, het moet zo:
bom, en twee bommen.
boom, en twee bomen.
Wat een onzin! Ondertussen ben ik groot, en daarom heb ik gelijk.

Spelling verandering 1:
Bij meervoud er "en" achter zetten, en verder niks aan het woord veranderen.

aap, aapen.
noot, nooten.
mies, miesen.
bom, bomen
boom, boomen
In bijvoorbeeld de Indonesisch taal, gaat meervoud zo: "een brommer, twee brommer brommer", dat maakt het nog eenvoudiger, maar je tekst word er aanzienlijk langer van, en dat is niet slim.

Is het met ij of ei of y?
Nou, voor die klank is 1 letter: y
Die andere gewoon niet meer gebruiken.
hij = hy
eis = ys
lijden = lyden
Dit geeft natuurlijk veel verwarring doordat nu verschillende woorden dan gelijk worden, zoals ijs en eis, beiden worden ys. Maar goed; als je ze nu spreekt hoor je het verschil niet. Door de context word het meestal wel duidelijk. Jee wat warm, ik heb zin in ys. Bank en bank, dat probleem bestaat nu ook al. Dan moeten we maar nieuwe woorden gaan verzinnen.

Spelling verandering 2:
letters die het zelfde klinken, het zelfde schrijven, en gebruik de letter die bij de klank hoort.
"ei" en "ij" vervallen, en "y" blijft over.
"f" vervalt, "v" blijft over.
"c" niet meer gebruiken voor een "k" of "s" klank.
"ch" niet meer gebruiken voor een "g" klank.
"te veel" schrijven we, maar we zeggen "tu veel", dus
"te" veranderen in "tu"
"gedaan" veranderen in "gudaan"
"aai" spreken we uit als een lange "aaj", dus veranderen in "aaj"

Spelling verandering 3:
Er is een tekort aan letters voor klanken. Daarom meer letters verzinnen. Niet meer letters samenvoegen voor een klank.

De lange variant van een klank 2 puntjes geven:
"ä" i.p.v. "aa"
"ë" i.p.v. "ee"
"ï" i.p.v. "ie"
"ö" i.p.v. "oo"
"ü" i.p.v. "uu"
Een streepje er op i.p.v. twee puntjes is logischer, maar die kan ik niet vinden op mijn toetsenbord.

Spelling verandering 4:
Geen hoofdletters.

Spelling verandering 5:
Buitenlandse taal zo laten als het is, of woorden qua klank importeren -omzetten naar Nederlands 2.0. "Google" kunnen we nu niet importeren, omdat we de Amerikaanse klank voor de g in Google niet hebben..


Wat zou nog meer kunnen? Even kijken hoe ver ik nu al ben. Een nieuwsbericht van vandaag:

Amerikanen bewegen vooral tijdens koken
WASHINGTON - Slechts heel weinig Amerikanen volgen het advies op om meer te bewegen voor hun gezondheid. En als ze toch in actie komen, dan streven ze daarbij hun doel voorbij: ze gaan koken.
Dat blijkt uit een onderzoek van het American Journal of Preventive Medicine, zo is donderdag bekend geworden. Onderzoekers vroegen tussen 2003 en 2008 aan 80.000 Amerikanen wat hun voornaamste beweging was in de voorbije 24 uur.
Slechts 5,07 procent van de Amerikanen zei een intensieve activiteit te doen, zoals hardlopen. Voor de meeste Amerikanen bestond de beweging uit het bereiden van voeding (genoemd door 25,7 procent), gevolgd door grasmaaien en het verzorgen van planten (10,6 procent).
Onderzoekster Catrine Tudor-Locke noemde de uitslag ''belangrijk om Amerikanen te informeren hoe ze hun energiebalans kunnen verbeteren''.


Volgens mijn regels ziet dat er dan zo uit:

amërïkänen buwëgen vöral tydens köken
washington - slegts hël wynig amëriikänen volgen het advïs op om mër tu buwëgen vör hun guzondhyd. en als ze tog in aksï kömen, dan strëven ze därby hun doel vörby: ze gän köken.
dat blykt uit een onderzoek van het American Journal of Preventive Medicine, zö is donderdag bukend guworden. onderzoekers vroegen tusen 2003 en 2008 än 80.000 amëriikänen wat hun vörnämste buwëging was in de vörbye 24 ür.
slegts 5,07 prösent van de amërïkänen zy ën intensïve aktïvïtyt tu doen, zoals hardlöpen. voor de mëste amërïkänen bustond de buwëging uit het buryden van voeding (gunoemd dör 25,7 prösent), guvolgd door grasmäjen en het vurzorgen van planten (10,6 prösent).
onderzoekster Catrine Tudor-Locke noemde de uitslag ''bulangryk om amërïkänen tu invormëren hoe zu hun ënergïbalans kunen verbëterun''.


Dat ziet er vreemd uit he?!GRAMATICA

In het Engels hebben ze geen verklein einde, zoals vogel en vogeltje, zij zeggen vogel en kleine vogel. Dat is makkelijk, maar maakt de tekst wel langer. We hebben geen aanhangsel om aan te geven dan iets groot is, dus zetten we er wat voor: een grote vogel. Veel woorden kunnen weggegooid als we een los woord voor tijd gebruiken. Dus geen "loop" en "liep", maar "loop" en "was loop", of zo. Wij hebben nu geen verandering voor woorden in de toekomst. Ik liep, ik loop, ik ga lopen. Daar kan je van maken: ik was loop, ik loop, ik ga loop.
Ik gebruik liever extra woorden dan de woorden aan te passen, voor het gemak. Als je consequent wél woorden aan zou passen, word het super complex, want hoeveel combinaties van dingen kunnen er dan wel niet in een woord gestopt worden?

Gramatica verandering 1:
Laat de woorden heel. Gebruik extra woorden om aan te geven wat je wil.

Wel loop. Geen: lopen, liep, liepen, loopt.
ik loop => ik loop
wij lopen => wij loop
wij liepen => wij was loop
wie loopt daar? => wie loop daar?

Gramatica verandering 2:
"het" vervangen door "de".
Het is niet aan een buitenlander uit te leggen wanneer "de" en wanneer "het" te gebruiken. Er zit bijna geen logica in, je moet het voor elk woord onthouden! Een van de 2 moet weg. Ik wil "het" dan maar weg doen, omdat die een harde klank heeft. "de" vind ik mooier. En "de" is 1 letter korter dan "het".
de deur
de raam
de auto
de kipenhokDeze pagina, dit idee, is natuurlijk nog lang niet af. Wel krijg ik nu al het gevoel dat het repareren van de Nederlandse taal zo ingrijpend is, dat het waarschijnlijk beter is het maar te laten voor wat het is, en te beginnen aan een compleet nieuwe taal. Dan kan de Nederlandse taal in alle rust blijven wat het is.
Een nieuwe betere internationale taal, dat is al een keer ontwikkeld; Esperanto. Maar hoe goed is deze in 1887 ontwikkelde taal? Er zijn overigens nog meer kunsttalen ontworpen.
Wiskunde is eigenlijk al in grote lijnen een internationale taal, niet voor woorden maar voor cijfers. Stel je voor dat je bijvoorbeeld naar naar Frankrijk gaat, en ze daar een veertien tallig stelsel hebben i.p.v. een tientallig, dat is gelukkig niet zo, anders zou je qua rekenen verloren zijn. Nu ben je alleen qua taal verloren...Ben je het niet met deze veranderingen eens? Hoe zou jij het doen?


Giesbert Nijhuis