LaesieWorks Het PZNIntro | PZN in 't kort | Het lange PZN verhaal
Alternatieven | Ontwikkelingen | Contact


Stichting "Giesbert - PZN"
Waterpoortweg 447
1051 PZ Amsterdam
e-mail: Giesbert@LaesieWorks.com

Het Persoonlijk ZorgNetwerk
De PZN sites: www.epgb.nl en www.zoekpgbzorg.nl
tel. 020 68 17 443
e-mail: info@pznnet.nlOverige linken:
Per Saldo
Hier vindt u uitgebreide informatie over alles wat met het persoongebonden budget te maken heeft.