LaesieWorks Het PZN


Het Persoonlijk ZorgNetwerk is niet wéér een nieuw zorgbureau; het is een nieuwe vorm van zorg organiseren. Het verbetert de kwaliteit van zorg (in de thuissituatie), werk en leven, én als bonus bespaart het nog kosten ook.

Een aantal kenmerken:
- Hulpbehoevende en hulpverlener kiezen voor elkaar.
- Beiden krijgen meer regie over eigen leven.
- Veel eenvoudiger om nieuwe hulpverleners of hulpbehoevenden vinden.
- Meer micro-banen (deeltijd werken, in de buurt van waar jij woont).
- Minder administratieve rompslomp, meer financieel overzicht.
- Minder "overhead kosten" (er is geen zorgbureau meer nodig!).
- Minder organisatorische lasten (deze zijn verlaagd en verdeeld).
Natuurlijk is het PZN geen oplossing voor alles en iedereen, maar wel voor een hele grote groep thuiswonende hulpbehoevenden plus een meervoud aan hulpverleners.

Nodig om mee te doen zijn:
Voor iedereen
- Toegang tot het internet en een e-mail adres.
- Telefoon (liefst ook mobiel).
Voor hulpbehoevenden
- De pech hebben dat je hulp nodig hebt...
- Een PGB (PersoonsGebonden Budget) of een ander budget.
- In staat zijn om zorg te regelen, of daar goede hulp bij hebben.
Voor hulpverleners
- Zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk zijn.

De eerste module van het PZN (de zoekmodule) is al gratis voor iedereen beschikbaar en aan de overige modules word gewerkt, het geheel is dus nog niet af. Het opbouwen en blijven ondersteunen van het PZN kost natuurlijk geld, maar in totaal spaart het meer dan het kost. (En niet vergeten dat een goede gezondheid meer waard is dan geld!)

Het PZN is bedacht door Giesbert Nijhuis, half 2002. Giesbert is een ervaringsdeskundige wat betreft intensieve zorg; op 23 december 1995 op 26 jarige leeftijd een hoge dwarslaesie (gebroken nek, C3/4) opgelopen, verlamd tot aan de schouders.

De basis van het PZN is een "Sociaal Technologisch Netwerk", dat mensen bij elkaar brengt en allerlei vormen van samenwerking stimuleert en ondersteunt. De problemen in de zorg zijn meestal "universeel" van karakter, wat betekent dat de oplossingen van dit systeem zich niet hoeven te beperken tot de zorg!


Giesbert Nijhuis
2006-03-12